0
 

Διάμετρος στροφείου 160 mm
ΜΕΓΑΛΑ Σφυριά 40 - 140

PTO 540/1000 ΣΤΡΟΦΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
Μετάδοση κίνησης με ιμάντες

Περιλαμβάνεται
καρδανικός άξονας

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ζεύγος τροχών
Υδραυλική μπουκάλα πλευρικής
μετατόπισης

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΒΑΡΕΩΣ TΥΠΟΥ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ m
ΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ m
ΙΣΧΥΣ HP
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΥΡΙΩΝ
FΒT-1.20/Μ-B
1.20
1.35
25-30
10
FΒT-1.30/Μ-B
1.30
1.45
30-35
12
FΒT-1.40/Μ-B
1.40
1.55
30-40
12
FΒT-1.50/Μ-B
1.50
1.65
40-50
16
FΒT-1.60/Μ-B
1.60
1.75
50-60
16
FΒT-1.80/Μ-B
1.80
1.95
60-70
18
FΒT-2.00/Μ-B
2.00
2.15
70-80
20
FΒT-2.20/Μ-B
2.20
2.35
80-90
24
Κ. Ραφαηλίδου Τ.Θ. Δ1228 Θέρμη, Θεσσαλονίκη00
Τηλ. 2310 462.350, Fax 2310 464.10900

e-mail: iastras@otenet.gr
00